0

Handelsbetingelser

Dette website udbydes og administreres af:

Det Gamle Apotek A/S

Hydrovej 5

6270 Tønder

CVR 36706333

 

Privatlivspolitik

Hos Det Gamle Apotek A/S indsamler vi som dataansvarlige personoplysninger om dig, når du besøger vores hjemmeside eller køber et af vores produkter.

Vi prioriterer persondatasikkerhed meget højt og har derfor stort fokus på at bidrage til, at vores behandling af dine personoplysninger overholder den til enhver tid gældende persondatalovgivning.

Formålet med denne persondatapolitik er at forklare, hvornår og hvilke personoplysninger vi indsamler, hvorfor og hvordan vi behandler de indsamlede personoplysninger samt i hvilket omfang vi videregiver dem til tredjeparter.

Vi anbefaler derfor, at du læser denne persondatapolitik omhyggeligt igennem.

Såfremt du har spørgsmål til denne persondatapolitik, eller hvordan vi behandler dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os på dga@dga-engros.dk.

 

Bruger- og kontaktoplysninger.

Når du laver en bestilling på det-gamle-apotek.dk, har Det Gamle Apotek A/S brug for dine oplysninger i form af firmanavn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, for at bestillingen kan leveres til dig og for løbende at kunne give dig en status på din bestilling. Når du foretager et køb, videregiver vi oplysninger i form af leveringsadresser til tredjepart i overensstemmelse med denne persondatapolitik. Derudover indsamler vi dine bruger- og kontaktoplysninger for at kunne sende dig relevant markedsføring, hvis du har givet særskilt samtykke til dette.

 

Betalings-, og faktureringsoplysninger.

Vi indsamler og behandler dine betalings- og faktureringsoplysninger, når du foretager et køb. Vi gemmer dine betalings- og faktureringsoplysninger for at gøre det nemmere for dig at købe vores produkter fremadrettet. Vi behandler dine betalings- og faktureringsoplysninger, for at vi kan levere dine købte produkter. Vi videregiver i den forbindelse dine betalings- og faktureringsbetingelser til tredjepart i overensstemmelse med denne persondatapolitik.

 

Oplysninger om dine køb og præferencer.

Vi indsamler og behandler oplysninger om dine køb, herunder præferencer for tilbud og produkter, som du viser interesse for. Vi behandler oplysninger om dine præferencer og demografiske forhold med det formål at kunne yde dig en bedre service, tilpasse og forbedre vores produkter samt målrette den markedsføring, vi sender dig, hvis du har givet os samtykke hertil.

Alle oplysninger, som Det Gamle Apotek A/S registrerer for at kunne behandle din bestilling, behandles fortroligt og i henhold til Persondataloven. Af hensyn til lovkrav til vores bogføring opbevares disse oplysninger i 5 år.

 

Hvem videregiver vi dine personoplysninger til

Vi videregiver udelukkende dine personoplysninger, når det er nødvendigt for at levere vores ydelse til dig, eller hvis det følger af en retslig forpligtelse, som påhviler os som dataansvarlige.

Når det er nødvendigt at videregive dine oplysninger, har vi en høj standard for behandling af disse. Vi gør en stor indsats for at sikre os, at alle, vi videregiver dine oplysninger til, lever op til den til enhver tid gældende persondatalovgivning.

Som led i at kunne levere den bedste ydelse til dig, videregiver vi pt. dine personoplysninger til følgende kategorier af leverandører og samarbejdspartnere:

Online betalingsudbydere

Såfremt du foretager et køb på vores hjemmeside, videregiver vi dine personoplysninger i form af kort- eller kontooplysninger til en online betalingsudbyder med det formål at udføre betalingen.

Transportørvirksomheder

Såfremt du foretager et køb på vores hjemmeside, videregiver vi dine personoplysninger i form af navn og forsendelses-/leveringsoplysninger til en selvstændig fragtmand med det formål at kunne foretage levering til det angivne leveringssted.

 

Særligt om overførelse af oplysninger til tredjelande

Hvis du har givet os tilladelse til, at vi må sende dig markedsføring, herunder nyhedsbreve, overfører vi dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS-samarbejdet.

Det drejer sig om Mailchimp og Google Analytics, som er beliggende i USA.

Vi baserer vores overførelse på den afgørelse, som EU Kommissionen har truffet om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet i form af EU-U.S. Privacy Shield-aftalen, hvilket alle modtagere er omfattet. Du kan læse mere om EU-U.S. Privacy Shield aftalen via dette link https://www.privacyshield.gov/welcome.

Oplysningerne bliver ikke solgt, videregivet eller på anden måde overdraget til tredjepart.

 

Dine rettigheder

I henhold til Lov om behandling af personoplysninger har du ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er forkerte eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

Hvis du overvejer at indgive en klage til Datatilsynet, håber vi, at du vil kontakte os først, således at vi kan drøfte sagen og forhåbentlig finde en løsning.

 

Forbehold for ændringer i denne persondatapolitik

Vi forbeholder os retten til at ændre denne persondatapolitik. Den seneste udgave vil altid være tilgængelig på vores hjemmeside.

Vi udsender meddelelse om alle vigtige ændringer af denne persondatapolitik – herunder ændringer af de formål, hvortil vi behandler dine personoplysninger eller ændringer i relation til dine rettigheder. 

Vi anbefaler, at du løbende kontrollerer og ajourfører dig med vores persondatapolitik.

 

 

Cookies

Hjemmesiden det-gamle-apotek.dk anvender cookies for at holde styr på de varer, som du har lagt i din indkøbskurv. Denne cookie er en lille tekstfil, der bliver opbevaret på den computer, du anvender ved bestillingen, og bliver kun brugt til at kunne genkende dig ved dit næste besøg.

Hvis du ønsker at slette cookies på din computer, kan du selv gøre det. Du finder en vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering